Bergen 2019 - 2023

Vi vil gjøre Bergen til en mer miljøvennlig og rettferdig by.

Bilde av Bergen fra Fløyen

Sterkere fellesskap

Store muligheter

Små forskjeller

Da Arbeiderpartiet vant valget i 2015 var Bergen kommunes økonomi ikke bærekraftig. Sykehjem, skoler, barnehager og idrettsanlegg forfalt. Gjelden var høy, sparekontoene var tomme og vi hadde milliardetterslep på pensjonspremier. På fire år har Arbeiderpartiet ryddet opp i økonomien og gjenvunnet handlefriheten. Vi er likevel langt fra i mål, og de neste fire årene vil kreve god økonomistyring og ansvarlig budsjettering. 

Under finner du lenke til de ulike kapitlene i vårt valgprogram for 2019-2023.