Våre politikere


Byråd


Kommunestyret

  • Abdullahi jobber som lærer på Landås. Han er også en enormt aktiv type, og driver med mye frivillig arbeid. Han gir leksehjelp, og holder mange foredrag om barneoppdragelse og integrering, og samfunnsdeltakelse. Den viktigste saken for han i det kommende valget er å gjøre Bergen til en mer rettferdig, spesielt gjennom oppvekst-, utdanning-, bolig- og familiepolitikk. Abdullahi sier: "Jeg bor i en bydel med levekårsutfordringer, derfor vil jeg bekjempe fattigdom!"

  • Amina A. Amin

  • Dette er Øystein Hassel fra Indre Laksevåg, og han er en av våre 73 fantastiske kandidater til årets valg Øystein jobber som brukerstyrt personlig assistent, og har 5 år på sykehjem bak seg. Den viktigste saken for Øystein i det kommende valget er at fellesskapet skal stille opp for sårbare grupper som trenger det, enten det er snakk om barn som trenger hjelp fra barnevernet, personer med utviklingshemming som trenger egen bolig og jobb eller dagtilbud, eldre som trenger aktivitet eller sykehjemsplass, eller rusavhengige som trenger et helsetilbud.

  • Reidar er en naturglad type som liker å fiske, matlaging og reising, og ikke minst å være med venner og familie. Hans viktigste saker i det kommende valget er å sørge for at Bergen skal bli den grønneste og mest miljøvennlige byen i Norge. Som Reidar sier selv: "Vi må ta vare på miljøet lokalt samtidig som vi jobber mot de store klimautfordringene. Jeg vil at Bergen skal være rollemodellen for byutvikling. Vi må tenke på vassdrag og grøntområder, og stå på for det biologiske mangfoldet i kommunen vår"

  • Leonora S. Hjelle fra Fyllingsdalen. Leonora jobber på Løvåsen Sykehjem, på avdeling for psykiatri og rus. På fritiden liker hun å trene, og å gå turer med hunden sin i fjellet. Hennes hjertesak i valget er at de eldre i Bergen skal få en god og verdig alderdom. Hun vil kjempe for bedre bemanning i eldreomsorgen. Som hun sier selv: "Det handler om at de eldre fortjener god omsorg, at de har noen å snakke med og får god mat og drikke de siste årene i livene deres."


Styret