Våre politikere


Kommunestyret 2023 - 2027

 • Dette er Reidar. Han bor i Sandviken og jobber som lærer. Reidar elsker å fiske, lage mat, være med familien og jobbe med politikk. Å videreføre grunnlaget vi la for KPA, samt å sørge for at barna hans får vokse opp i en by som tar utfordringene med naturtap og klimakamp på alvor, betyr mye for Reidar. Videre ønsker han å jobbe for at rusavhengige og innvandrere får bedre kår med et mål om å inkluderere alle i samfunnet.

 • Kathrine Dahle

  Kathrine bor i Ytrebygda og jobber som musikkterapeut på sykehjem i Bergen Kommune. Hun er svært glad i Brann og liker å gå turer i byfjellene. Kathrine er svært opptatt av eldreomsorgen, og vil jobbe for at riktige tjenester sikres til riktig tid for de som trenger det. Hun er også opptatt av gode fritidstilbud for barn og ungdom i Bergen Sør, og mener at flerbrukshallen i Sletthaug Arena legger til rette for mestring, samhold og glede for de yngre. Det er viktig for Kathrine at flerbrukshallen ferdigstilles så raskt det lar seg gjøre.

 • Johanna Fond

  Johanna er fra Åsane, er leder for Bergen AUF og studerer for øyeblikket på UiB. Hun er glad i å være med venner, reise, og se en god serie. Johanna understreker at det er fellesskapet som er svaret når forskjellene øker og unge rapporterer om mer stress og press enn før. Hun er svært opptatt av en skole der alle lykkes. Å lykkes på en tom mage og uten tilstrekkelig tilgang til helsetjenester er ikke lett. Johanna er av den grunn svært opptatt av å innføre skolemat, samt å gi elevene tilgang til helsesykepleiere på skolen.

 • Richard Storevik

  Dette er Richard. Han bor i Fyllingsdalen, og er tillitsvalgt i fellesforbundet. I fritiden er Richard glad i å se på sport, lese bøker, og tilbringe tid med sine barn. For Richard er en aktiv næringspolitikk der bedrifter ønsker å satse i Bergen en sentral sak.

 • Amina A. Amin

 • Jan Rune bor i Loddefjord, og jobber som kjøkkenleder på Brigen Befalsmesse. Jan Rune har tjenestegjort i forsvaret i 25 år, på land, til havs, og i internasjonale operasjoner. Fysak, helsestasjon i Loddefjord, og flere arbeidsplasser i regionen er sentrale saker for Jan Rune. Videre er psykisk helse og eldreomsorgen saker som ligger Jan Runes hjerte nært.


Styret

 • Oppvokst i Fyllingsdalen, men bor nå i Alvøen. 38 år gammel, gift og har tre barn. Jobber som avdelingsleder for aktivitetssentre for hjemmeboende eldre i hjemmebaserte tjenester i Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune.

 • Kjetil er oppvokst i Bergen Vest. Etter mange år i Oslo har Kjetil kommet hjem igjen til Bergen og bor nå i Fana. Han har blant annet regjeringskontorerfaring som byråkrat og seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD) og engasjerer seg innenfor utenriks- og forsvarspolitikken. Han engasjerer seg også i en rekke andre saker, som idrettstilbud for barn og unge og moderne transport. I dag jobber Kjetil som avdelingsdirektør i Tolletaten.

 • Helena Haldorsen

  Helena har vokst opp på Nordnes og tatt en bachelor på Universitetet i Bergen.

 • Annie Eliassen Vårdal

 • Richard Storevik

  Dette er Richard. Han bor i Fyllingsdalen, og er tillitsvalgt i fellesforbundet. I fritiden er Richard glad i å se på sport, lese bøker, og tilbringe tid med sine barn. For Richard er en aktiv næringspolitikk der bedrifter ønsker å satse i Bergen en sentral sak.

 • Johanna Fond

  Johanna er fra Åsane, er leder for Bergen AUF og studerer for øyeblikket på UiB. Hun er glad i å være med venner, reise, og se en god serie. Johanna understreker at det er fellesskapet som er svaret når forskjellene øker og unge rapporterer om mer stress og press enn før. Hun er svært opptatt av en skole der alle lykkes. Å lykkes på en tom mage og uten tilstrekkelig tilgang til helsetjenester er ikke lett. Johanna er av den grunn svært opptatt av å innføre skolemat, samt å gi elevene tilgang til helsesykepleiere på skolen.

 • Elisabeth Refvik