På grunn av deg, Loddefjord

På lag med Loddefjord

På grunn av din stemme har vi

Bygget nærmiljøanlegg ved Kjøkkelvik skole

Utvidet Vadmyra barnehage

Sikret at Loddefjord bibliotek ble byens første meråpne bibliotek i Bergen.

På grunn av din stemme kan vi

Pusse opp Loddefjord skole

Bygge nytt Frieda Fasmers minne. Sykehjemmet får flere plasser.

Jobbe for at Skyss setter opp servicelinje til Loddefjord

Oppgradere og utvide Elvetun

Bevare byfjellsgrensen og ikke tillate utbygging som går på bekostning av skog- og grøntområder

Utvikle Loddefjordpollen med gangstier, park og lekeområde

Bygge siste del av gangstien som binder Mathopen og Alvøen sammen

Bygge ny Alvøen idrettshall

Bygge åpent idrettshus (Fysak) i Loddefjord

Styrke områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om På grunn av deg, Loddefjord?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!