På grunn av deg kan alle seniorer få trygge og aktive liv

Men da må du stemme Arbeiderpartiet

God helse er avgjørende for å kunne leve et godt og trygt liv.  Arbeiderpartiet har som mål at forskjeller i bakgrunn og økonomi ikke skal påvirke helsen vår eller hvor god hjelp man får. 

De fleste eldre er friske og deltar i samfunnet på lik linje med andre. Men den dagen du eller noen du er glad i får behov for hjelp, skal fellesskapet være der og ta imot deg. Arbeiderpartiet vil at eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Vi sier et klart og tydelig nei til at kommersielle selskaper skal drive sykehjem. 

På grunn av din stemme kan vi:

  • Fortsette å si nei til stoppeklokkeomsorg i hjemmetjenestene.
  • Sørge for at de ansatte i kommunen har faste og hele stillinger. Bra for de ansatte, og de eldre får faste fjes å forholde seg til.
  • Si et klart og tydelig nei til kommersielle selskaper i eldreomsorgen
  • Flere sykehjemsplasser, og ansatte til å ta vare på de eldre
Folk skal kunne leve trygge og aktive liv, uavhengig av alder og sosial bakgrunn

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om På grunn av deg kan alle seniorer få trygge og aktive liv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!