På grunn av deg, Fyllingsdalen

Det gode liv i Dalen

På grunn av deg har vi

Funnet tomt for nytt kulturhus i Fyllingsdalen, og bygger så fort som mulig

Startet å bygge Bybanen til Fyllingsdalen

Utvidet Sælenkanalen og lagt gangvei rundt Sælenvannet

Åpnet Gartnermarken omsorgsboliger

Sommeråpent bibliotek på Oasen

Åpnet nytt hus for kampsportmiljøet i Varden idrettspark

Utvidet Sælenkanalen og anlagt ny gangvei rundt vannet.

På grunn av deg kan vi

Pusse opp Seljedalen skole

Pusse opp Ortuparken og Lynghaugparken

Bygge nytt svømme- og opplæringsbasseng ved Ortun skole

Bevare et like godt busstilbud når Bybanen kommer

Bygge Bybanen til Spelhaugen

Få servicelinje til Fyllingsdalen

Bygge innfartsparkering sentralt i Fyllingsdalen

Fjerne den vonde lukten fra Sælenvannet

Sørge for at Fyllingsdalen teater har gode rammevilkår

Opprette en aktivitetspark på Bønes

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om På grunn av deg, Fyllingsdalen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!