På grunn av deg, Fana og Ytrebygda

På trygg kurs mot fremtidens Fana og Ytrebygda

På grunn av deg har vi

Åpnet Siljuslåtten sykehjem og bygger ferdig Sandsli sykehjem

Bygget Zinken Hopp skole og idrettshall på Tunesflaten

Pusset opp deler av Kirkevoll skole gjort Storetveit barnehage permanent og utvidet antall plasser.

Tatt over driften av Odinsvei bosenter og Søreide sykehjem for å gi de ansatte gode og trygge lønns- og pensjonsvilkår.

Lagt nytt kunstgress på Stavollen 2

Kjøpt tomt til ny brannstasjon i Fana

Bidratt til å ferdigstille Bybanen til Flesland

Vedlikeholdt offentlige badeplasser på Milde og Nordåsvannet

Styrket tilsynet ved de gamle avfallsdeponiene i Rådalen

Vernet Mildehalvøyen og Liland fra storstilt blokkutbygging

Satt i gang bygging av idrettshall ved Storetveit skole 

På grunn av din stemme kan vi

Verner og utvikler vi Hordnesskogen som friluftsområde

Bygge ny kirke i Sædalen

Bygge Slåtthaug skøytehall

Ferdigstille Slåtthaug idrettspark

Ferdigstille Nesttun idrettsplass

Bidra til å realisere ny idrettshall for Bjarg IL og Gneist

Oppgradere Slåtthaug ungdomsskole

Bygge ny idrettshall ved Rå skole 

Utvide Midttun skole

Fremskynde byggingen av Søreide ungdomsskole

Flomsikre Nesttunvassdraget og ivareta det biologiske mangfoldet

Realisere ro- og padleanlegget på Nordåsvannet med tilhørende tur- og sykkelvei rundt vannet

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om På grunn av deg, Fana og Ytrebygda?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!