På grunn av deg, Arna

Fremtidens Arna på Arnas premisser

På grunn av din stemme

Får Arna idrettspark nytt kastfelt og kunstgress

Fikk Espeland helt nytt kunstgress 

Har Sætreparken endelig blitt pusset opp!

På grunn av din stemme kan

Garnes ungdomsskole bli pusset opp

Ytre Arna skole bli pusset opp til et skikkelig kraftsenter for nærmiljøet

Arna få flere arbeidsplasser og boliger

Vi beskytte Arnaelven mot utbygging

Vi bevare Arnavågen og lage turvei og promenade rundt

Vi få skyss enkeltbillett på toget og flere bussavganger i Arna

Vi utvide Bjørnarhallen

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om På grunn av deg, Arna?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!