På grunn av deg, Bergenhus

Hjertet i den miljøvennlige storbyen

På grunn av din stemme har vi

Har satt i gang arbeidet med Bystrand ved Store Lungegårdsvann

Pusset opp Møhlenpris skole, som nå er blitt et oppveksttun for elever og barnehagebarn. 

Startet byggingen av Nordnes oppveksttun. 

Åpnet Skansemyren og Haugeveien kommunale barnehager.

Gitt kommunalt tilskudd til utvidelse av Jekteviken Sammen-barnehage og til Akasia Nyhavn barnehage.

Fått på plass Småpudden som binder Gyldenpris og Møhlenpris sammen.

Oppgradert Stemmemyren idrettspark til et toppanlegg for kvinnefotball.

Oppgradert Skansemyren idrettsplass

Lagt nytt kunstgress på Nordnes- og Møhlenprisbanen.

Rehabilitert og gjenåpnet Sandviken brannstasjon.

Renset og dekket til bunnen av Puddefjorden, Lungegårdsvannet, slik at byfjorden blir ren og frisk.

Pusset opp øvre del av Nygårdsparken. 

Utvidet boligsoneordningene - og arbeider med ytterligere utvidelser, slik at beboere skal få førsterett på parkeringsplasser.

På grunn av din stemme kan vi

Gjøre sentrum mer miljøvennlig og byluften enda renere

Pusse opp nedre del av Nygårdsparken, Teaterparken og Nordnesparken

Få flere lekeplasser i sentrum

Bygge en ny ungdomsskole i Bergen sentrum

Gjøre flere gater om til gatetun

Etablere park og strand ved Store Lungegårdsvann

Bidra til at Varegghallen blir bygget

Bygge Bybanen gjennom Sandviken

Etablere skatepark og område for kulturarrangementer under Puddefjordsbroen, og vurdere å bruke området til anlegg for boligsoneparkering

Gjøre flere gater om til gatetun 

Bygge park og strand ved Store Lungegårdsvann som rekreasjonsområde for befolkningen 

Pusse opp Christi Krybbe skole og gjøre område bedre 

Få Bryggen uten biler

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om På grunn av deg, Bergenhus?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!