Representant

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

Jan Rune bor i Loddefjord, og jobber som kjøkkenleder på Brigen Befalsmesse. Jan Rune har tjenestegjort i forsvaret i 25 år, på land, til havs, og i internasjonale operasjoner. Fysak, helsestasjon i Loddefjord, og flere arbeidsplasser i regionen er sentrale saker for Jan Rune. Videre er psykisk helse og eldreomsorgen saker som ligger Jan Runes hjerte nært.