Representant

Reidar Staalesen

Reidar Staalesen

Dette er Reidar. Han bor i Sandviken og jobber som lærer. Reidar elsker å fiske, lage mat, være med familien og jobbe med politikk. Å videreføre grunnlaget vi la for KPA, samt å sørge for at barna hans får vokse opp i en by som tar utfordringene med naturtap og klimakamp på alvor, betyr mye for Reidar. Videre ønsker han å jobbe for at rusavhengige og innvandrere får bedre kår med et mål om å inkluderere alle i samfunnet.