Kvinnekontakt

Helena Haldorsen

Helena Haldorsen

Helena har vokst opp på Nordnes og tatt en bachelor på Universitetet i Bergen.