Nestleder

Kjetil Birkeland Daatland

Kjetil Birkeland Daatland

Kjetil er oppvokst i Bergen Vest. Etter mange år i Oslo har Kjetil kommet hjem igjen til Bergen og bor nå i Fana. Han har blant annet regjeringskontorerfaring som byråkrat og seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD) og engasjerer seg innenfor utenriks- og forsvarspolitikken. Han engasjerer seg også i en rekke andre saker, som idrettstilbud for barn og unge og moderne transport. I dag jobber Kjetil som avdelingsdirektør i Tolletaten.