Nestleder

Eva Synnøve Hagewick Steigen

Eva Synnøve Hagewick Steigen

Oppvokst i Fyllingsdalen, men bor nå i Alvøen. 38 år gammel, gift og har tre barn. Jobber som avdelingsleder for aktivitetssentre for hjemmeboende eldre i hjemmebaserte tjenester i Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune.