Linn K og Rune med tekst

Bergen blir bedre

Les mer om hva vi har gjort for byen de siste fire årene

De siste årene har byen vår blitt grønnere og mer rettferdig. Men Arbeiderpartiet er ikke ferdige med jobben. Vi skal fortsette å bruke de store pengene på det aller viktigste: velferd for barn og eldre.

Eldre og helse

  • Det blir flere eldre i årene som kommer. Arbeiderpartiet har bygd tre store, topp moderne sykehjem og sørget for en rekke nye omsorgsboliger. Vi vil styrke bemanningen og lover å sørge for flere nye sykehjem. Vi vil også at hjemmeboende eldre, pårørende og frivillige skal få tilgang til større aktivitetssentre med egne rom for baking, hobbyaktivitet og musikk. 
  • Helsevesenet trenger flere fagfolk. Vi har kvittet oss med useriøse kommersielle selskaper i velferden og sørget for bedre organisering og et sterkere offentlig tilbud. Kommunen tilbyr nå hele, faste stillinger til sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere. Det gir tryggere tjenester og bedre bruk av helsepersonell.
  • Mange opplever psykiske helseplager. Vi må trappe opp forebyggingen og sikre at det blir lettere å få hjelp. Arbeiderpartiet går til valg på et løft for psykisk helse. Noe av det viktigste er gode og lett tilgjengelige lavterskeltilbud, spesielt for de unge. Vi har innført tilbudet «Rask psykisk helsehjelp», og vil utvide det til alle bydelene. 
En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Oppvekst og rettferdighet

  • Prisene stiger og forskjellene øker. Vi har satset på å få flere ut i arbeid, og pilene peker i riktig retning. Vi styrker sikkerhetsnettet og satser på fellesskapsløsninger som alle får ta del i, som åpne ungdomsklubber og gratis SFO til 1.- og 2.-klasse. Vi har økt sosialhjelpen og utvidet aktivitetskortet og andre ordninger for at barn ikke skal falle utenfor på grunn av økonomi. Vi vil gi mer gratis SFO, tilby skolemat i ungdomsskolen og fortsette å bygge FYSAK-haller i alle bydeler.
  • Alle barn fortjener en trygg start på livet. Før vi tok over, sto det 550 barn i barnehagekø i Bergen. Vi har fått til full bydelsvis barnehagedekning i flere år. Nå er vårt neste mål å kunne tilby alle barn barnehageplass i nærmiljøet sitt fra den måneden de fyller 1 år.
  • Skolen skal gi kunnskap og trivsel. Sist Høyre styrte, hadde over 20 skoler helsefarlig inneklima. Vi har pusset opp og bygget nytt for å sikre alle barn et godt fysisk læringsmiljø. Vi vil fortsette å satse på gode skolebygg som nærmiljøet kan bruke utenom skoletid. Skolen skal være et trygt sted, og vi vil ansette miljøarbeidere på alle skoler. Vi vil følge aktivt opp fravær og sikre at alle elever kan lese, skrive og regne.
To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Vi bygger byen

  • Før hadde Bergen et giftlokk hver vinter. Nå vinner byen vår priser for byluften sin. Det har ikke skjedd av seg selv. Vi har bygget bybanen til Fyllingsdalen og sørget for over 1000 nye daglige bussavganger i Bergensregionen. Alle busser i Bergen sentrum er nå el-busser. Bergen har Nord-Europas største el-buss-park, og reduksjon på 6600 tonn Co2 per år!
  • Bybanen gir Bergen fart inn i framtiden. Arbeiderpartiet vil sørge for å bygge Åsanebanen, sammen med et busstilbud med bedre dekning i bydelene. Det blir et kollektivsystem i en helt annen liga, færre biler på veiene og en mer effektiv hverdag. Bybanen legger grunnlag for ny vekst og aktivitet, og er en stor og lønnsom investering i Bergen sin utvikling.
  • Bergen er motoren for Vestland. Vi vil at Bergen skal være et sentrum for fornybar energi og havnæringer. Arbeiderpartiet vil også legge til rette for at bedrifter, forskningsmiljøene og den offentlige helsetjenesten samarbeider om innovasjon og velferdsteknologi. Å styrke samarbeidet med skolen er viktig for rekruttering til de viktigste næringene.
Bybane på vei mot Lagunen stopper å ta imot passasjerer. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om Bergen blir bedre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker