valgkamp 19 slettebakken årstad

Litt om organisasjonen AiB

Her kan du lese litt om hvordan kommunepartiet er organisert, hvilke regler vi har og hva du kan få igjen for medlemskap

MedlemskapDu kan når som helst betale kontigenten via MittAP, VIPPS eller direkte til bankkonto. Kontigenten er 300 for ordinær medlem, og 150 for pensjonister, arbeidsledige og studenter.

Betal med Vipps: Trykk "betal", og søk opp nummer 450045 eller "Ap kontigent"

Til kontonummer: Du kan betale din kontigent til kontonummer 7874 06 27677 Husk å merke innbetalingen med ditt medlemsnummer. Husker du ikke det, bruk mobilnummer. 

Kort om organisasjonenKommunepartiets høyste organ er årsmøtet, det avholdes hvert år i februar. Mellom årsmøtene er det høyeste organet representantskapet, disse møtes ca 8 ganger per år. Partilagene velger sine representanter etter partilags størrelse, 1 per 15 medlem. Partilagene og AUF har anledning til å gjøre suppleringsvalg når som helst på året, men etter at innkalling er sendt, er det for sent. Styret har den daglige ledelsen av kommunepartiet. Det høyeste organet i organisasjonen er Landsmøte det arrangeres hvert annet år. Landsmøte fristen er 1 desember året før landsmøtet. Kommunepartiet innstiller kandidater til Landsmøtet. Kandidatene velges på årsmøtet til fylkespartiet. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!