Midlertidige asylsøkere

AiB ønsker en mer human asylpolitikk hvor barn og unge blir tatt bedre vare på. De enslige mindreårige fra Afghanistan må få søknadene sine behandlet på nytt. Styret i AiB vedtok en uttalelse 1. november 2017.