Tilbakemelding fra bystyrelisten til Arbeiderpartiet

Nominasjonskomiteen har spurt våre bystyrerepresentanter om hvem som ønsker gjenvalgt, her er svaret.

I dag var fristen for tilbakemelding til Nominasjonskomiteen. Gruppen består i dag av 34 personer. 20 ønsker gjenvalg, 14 ønsker ikke gjenvalg. 

Nominasjonskomiteens leder, Hallgeir Utne Hatlevik er glad for at mange ønsker gjenvalg. Det betyr at komiteen har mange gode navn allerede, men understreker samtidig at nå er det organisasjonen sin oppgave å foreslå gode navn til Arbeiderpartiets kommunevalg liste. Fristen for partilagene er 15. september. 

Marte, vår ordfører de siste 6 år har orientert komiteen om at hun ikke tar gjelvalg.  Marte sier til komiteen "- det har vært en stor glede å representere Arbeiderpartiet i Bergen i bystyret, og jeg er glad og ydmyk for tilliten som er vist meg gjennom alle disse årene. Spesielt de seks årene som ordfører var fantastisk med godt samarbeid med de to byrådslederene, Harald og Roger, og med gruppen i bystyret. Nå er imidlertid tiden kommet for meg å si takk for meg, og konsentrere meg om oppgavene jeg nå har. Lykke til med viktig arbeid!"