Til kamp for flere vestlandsjobber

Byrådet i Bergen setter av 15 millioner kroner til tiltak mot arbeidsledigheten.

original_1478639519_2145035

11. mai ble revidert statsbudsjett for 2016 lagt frem. I Bergen var det store forventninger til at regjeringen skulle komme med en tiltakspakke mot arbeidsledigheten på Vestlandet.

- Skuffelsen var stor da Bergen bare fikk 15 millioner kroner av regjeringen. Derfor vil byrådet selv stille opp med det dobbelte for å sørge for flere jobber i byen vår, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

I tillegg til 15 millioner kroner til nye tiltak mot arbeidsledigheten, vil byrådet omprioritere investeringsprosjekter for om lag 50 millioner kroner til tiltak som kan settes i verk i inneværende år.

- Kommunen vil ta sin del av ansvaret for å gi folk en jobb å gå til. Som alle vet har Bergen kommune tom sparekonto, men vi skal likevel gjøre alt vi kan, sier Schjelderup.

De neste ukene vil byrådet arbeide med å fastsette hvordan kommunen kan bruke pengene mest effektivt. Tiltakene vil presenteres og settes i gang før sommeren.

- Det er mange familier i Bergen nå som har det vanskelig fordi mor eller far har mistet jobben. Disse pengene vil gi oss mulighet til å støtte viktige prosjekter og tiltak, sier Schjelderup. 

Investeringsprosjektene byrådet vil fremskynde er:

 • Takarbeid og ventilasjonsanlegg på Skjold skole.
 • Utbedring av tak og fasade på Aurdalslia, Ytrebygda og Skranevatnet skole.
 • Anlegg utomhus på skolene i Fridalen, Fjellsdalen og på Tertnes.
 • Mindre tilbygg på Hålandsdalen leirskole.
 • Ny ballbane på Nattland skole.
 • Pasientvarslingssystem på flere sykehjem.
 • Riving og miljøsanering på Mildeheimen.
 • Utbedring av tak og fasade på sykehjem i Sandviken, Engensenteret og Slettemarken.
 • Takutbedring på Lysverket.
 • Utbedring av fasade og vindu på rådhuset.
 • Utbedring av tak på E-verksbygget på Nesttun.