Takk for tilliten!

Det er 100 dager siden Bergen fikk nytt byråd. Vi er i gang med å gi byen ny kurs!

original_1478643333_1622827

I kommunevalget ba bergenserne om ny ledelse. Sammen med KrF og Venstre har Arbeiderpartiet sørget for en ny retning for byen.

Det nye byrådet har:

 • Ansatt flere i skolehelsetjenesten
 • Økt antallet lærlinger i kommunen
 • Fjernet H/Frp-byrådets usosiale kutt og styrket barnevernet
 • Forbedret aktivitetstilbudet til de eldre
 • Avlyst privatiseringen av hjemmetjenestene
 • Reddet kulturbudsjettet og Landås bibliotek
 • Fjernet avgifter i barneidretten og gitt grønt lys til Stemmemyren idrettsplass
 • Slått fast at søndag skal være en annerledesdag i Bergen
 • Gjeninnført panteordningen på vedovner for å bedre byluften
 • Startet arbeidet med en kommunal vikartjeneste og prosjektet med økt grunnbemanning på sykehjem
 • Opprettet sprøyterom fra 1. september
 • Satt av mer penger til klimatiltak 
 • Opprettet Byarkitekt for en mer helhetlig byplanlegging 
 • Satt av historisk mye penger til oppussing av skoler og andre offentlige bygg
 • Fjernet kutt i vedlikehold av kirker og gravplasser 
 • Og mye mer!

Les mer om våre resultater og budsjettet for 2016: http://apibergen.no/nyheter/18092079