Geir og Helen på sykkel

Sommerbrev

Kjære medlem i AiB

Dette har vært et svært uvanlig halvår. Da vi la planen for partiarbeidet etter årsmøte i februar la vi opp til en vår med programdebatt, utvalgsarbeider, skoleringer, våraksjon, samt husbesøk og verving. AiB skulle sette merke på partiprogrammet til Arbeiderpartiet, men 12. mars stoppet mye opp, Covid 19 (coronaviruset) endret alle planer. Men et virus stopper ikke oss, vi måtte endre våre møteplaner, nå ble det digitale møter i stedet for fysiske møter. Og styret vil rette en særlig takk til utvalgslederne som tok utfordringen på sparket. Da vi så alle forslagene som ble presentert for representantskapet 8. juni viste dette med all tydelighet at viruset ikke hadde «slått ut» partiet. Vi er fremdeles godt i stand til å lage ny politikk. Vi ser frem med spenning på 1 utkast til partiprogram som kommer i september/oktober. 

Vi ser ellers at mange av våre medlemmer engasjerer seg på våre møter, oppmøtet på representantskapsmøtene har vært større enn på lenge, mange gir tilbakemelding at det er lettere og koble seg på å delta på nettet, enn å møte fysisk opp på møter. Partilagene har også «flyttet» sin aktivitet over på nettet i denne perioden, vi vet det er krevende, men takk for at dere gjør dette. Det er viktig at medlemmene for et tilbud. Særlig har småbarnsforeldre og medlemmer som jobber skiftarbeid gitt tilbakemelding at nå er det lettere å delta. Vi skal derfor se på løsninger for og kombinere digital og fysiske møter fremover. 

Bystyret har også hatt mange saker som Arbeiderpartiet har satt sitt merke på dette første halvåret. Det var selvsagt at Bergen kommune skulle bidra i denne situasjonen landet er i, derfor la byrådet frem en lokal krisepakke på nær 200 millioner. Det er viktig at aktiviteten ikke stopper opp, derfor har Byrådet fremskyndet planer slik at aktiviteten kan opprettholdes, og folk ikke mister sitt arbeid. Ellers kan vi nevne saken om at renhold er tilbake i kommunen og krav om minstelønn i skjenkereglement. Vi har også startet arbeidet med sanering av deponiet på Slettebakken (Årstad) og endelig fått avklart Byarena på Nygårdstangen (Bergenhus) og igangsatt arbeid med bydelspark i Arna. Tidligere i vår fremmet vi et etterlengtet løft for boliger for utviklingshemmede og igangsatte arbeidet med nytt sykehjem på Midtbygda (Åsane) og fått på plass en Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning. Dette er saker Arbeiderpartiet har jobbet med lenge. Vi fikk også flertall for byvekst avtale for Bergensområdet,  dette er en viktig sak for at også bydelene skal få del av investeringene som vil bli gjort. 

Styret vil også vise til Jonas sitt sommerbrev til medlemmene, hans oppsummering av hvilke utfordringer vi står overfor fremover er viktig. Mange vil trenge at Arbeiderpartiet står opp for de som har mistet sitt arbeid, eller sliter økonomisk på grunn av vårens situasjon. Vi er bekymret for at ledigheten skal bite seg fast, at forskjellene skal øke enda mer, at kommunene skal måtte si opp dem vi har kalt helter de siste månedene – med et dårligere tilbud til sårbare barn og hjelpetrengende eldre som konsekvens. Arbeiderpartiet sin tydelige påvirkning og de nødvendige endringer som ble gjort på «Krisepakkene» fra Stortinget er veldig viktig. 

Styret vil takke alle for innsatsen, deres innsats er avgjørende for at vi kan styre byen. Styret vil understreke at den digitale aktiviteten er et tillegg. Den kan og skal ikke erstatte den personlige kontakten og de fysiske møteplassene. De har vi savnet, og vi håper vi kan møtes igjen i større grad etter sommeren. 

Geir Steinar DaleLeder i Arbeiderpartiet i Bergen