1 mai 2029

Skoleringsfestival

Har du lyst å lære mer om Arbeiderpartiets politikk? - meld deg på kurs!

Mål: Alle kandidatene og alle frivillige skal få tilbud om skolering i Arbeiderpartiets politikk

Kursene gjennomføres på 1 ½ time, det settes opp 2 kurskvelder per politisk tema, i tillegg blir det arrangert andre kurs. Oppstart i uke 13. 

Skoleringsdager – 30 mars, 13 april, 20. april, 27. april og 11 mai i tidspunktene mellom 1800 til 2100. Kursene arrangares på partikontoret i Lars Hillesgt 19 i 3 etg. Husk det er nye inngangs koder for hver dag. De som melder seg på får koden tilsendt på sms. 

Nasjonal skolering vil også gjennomføre, den gjennomføres tidlig i juni.