Seks måneder med ny kurs

Vårt nye byråd har sittet et halvt år. Sjekk hvilke resultater vi leverer!

original_1478643329_0970597

I kommunevalget ba bergenserne om ny ledelse, og 22. oktober 2015 ble byrådet Schjelderup konstituert. Sammen med KrF og Venstre har Arbeiderpartiet sørget for en ny retning for byen de siste seks månendene!

Det nye byrådet har:

 • Ansatt flere lærere i skolen
 • Sørget for flere stillinger i skolehelsetjenesten
 • Startet opprydningen i kommunens økonomi 
 • Økt antallet lærlinger i kommunen
 • Fjernet H/Frp-byrådets usosiale budsjettkutt og styrket barnevernet
 • Sørget for sprøyterom i Bergen 
 • Forbedret aktivitetstilbudet til de eldre
 • Sørget for 300 flere bussavganger i samarbeid med fylkeskommunen
 • Avlyst privatiseringen av hjemmetjenestene
 • Tatt imot flere flyktninger og styrket integreringen
 • Rekommunalisert private kommersielle sykehjem 
 • Fjernet kuttene i kulturbudsjettet og reddet Landås bibliotek
 • Fjernet avgifter i barneidretten og gitt grønt lys til Stemmemyren idrettsplass
 • Slått fast at søndag skal være en annerledesdag i Bergen
 • Gitt grønt lys til enda to nye sykehjem 
 • Gjeninnført panteordningen på vedovner for å bedre byluften
 • Startet arbeidet med en kommunal vikartjeneste 
 • Satt av mer penger til klimatiltak
 • Opprettet Byarkitekt for en mer helhetlig byplanlegging
 • Satt av historisk mye penger til oppussing av skoler og andre offentlige bygg
 • Sørget for bedre byluft i Bergen med nye strakstiltak 
 • Og mye mer!