Retten til å puste

Bystyret vedtok 16. mars beredskapstakster og gratis kollektivtransport på dager med fare for høy luftforurensing. Les Endre Tvinnereim sitt innlegg i debatten!

original_1478639869_2404213

Forslaget om beredskapstakster gir et viktig tillegg til kommunens verktøykasse.

Dette er først og fremst et mulig krisetiltak – et beredskapstiltak som vi ønsker ikke skal bli brukt, på linje med datokjøring, som har vært brukt seks dager de siste syv år. 

Økt dødelighet og negative helsevirkninger av lokalt dårlig luftkvalitet er godt dokumentert, også i Norge. Selv kortvarige økninger i luftforurensning er en mulig medvirkende årsak til økt dødelighet hos sårbare grupper. Dette er også i tråd med internasjonal forskning.

Det svært alvorlig når innbyggerne i Bergen utsettes for ulovlig høye verdier av helseskadelig luft. En time med helseskadelig luft er en time for mye. Det er alvorlig når folk blir syke og dør for tidlig og at folk må holde seg innendørs mot sin vilje.

Men de gangene vi får melding om fare for helseskadelig luft, trenger vi å ha muligheten til å iverksette noe som gir muligheten til å avvise trafikk. Noe som prioriterer retten til å puste over retten til å kjøre. Datokjøring er det eneste krisetiltaket vi har i dag. Men beredskapstakster er enklere å håndheve, og mer fleksibelt. Færre unntak trengs. Det fremstår som mer legitimt fordi man ikke så lett kan snike. Og man kan ikke omgå det ved å kjøpe biler med tilpassede registreringsnumre. Derfor er dette en god sak.

Når det gjelder nivået, følger vi faglige råd for å få tilstrekkelig trafikkreduksjon. Beregninger viser at en tredobling av taksten ville gitt en trafikkreduksjon på 23 prosent, mens det med en femdobling økes til 43 prosent. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har anbefalt opp mot tidobling, så forslaget er nokså konservativt.

Noen er skeptiske til gratis kollektivtrafikk. Men for Arbeiderpartiet er det viktig å gi folk et alternativ når vi avviser så mye trafikk. Dessuten øker forslaget fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Og det går også mindre tid på stoppene uten betaling. Begge disse aspektene betyr økt produktivitet.

Men planen er selvsagt at vi ikke skal komme så langt. Vi er nemlig kommet lengre med langsiktige tiltak det siste året. Først og fremst: køpris har allerede gitt 4000 færre kjøretøy hver dag. Vi har nettopp innført samkjøringsfelt i Fjøsangerveien. Og for første gang fikk vi over 10% elbiler i bompengeringen i februar. Vi vet at redusert trafikk og redusert bruk av fossile kjøretøyer gir bedre luftkvalitet. Vi er på god vei.

Fremført av bystyremedlem Endre Meyer Tvinnereim i debatten i bystyret 16. mars.