Programarbeidet i AiB

Representantskapet i AiB vedtok 26. oktober følgende tidsplan for programarbeidet i AiB: Frist for tilbakemelding fra partilagene/gruppene er 13. november til styret i AiB - Styret behandler forslagene 16. november, Styret legger frem innstilling til representantskapet 23. november. 

Ønsker du at dine innspill skal behandles i AiB, sent inn ditt forslag på lenken under. 

Medlemmer som ønsker å sende sine forslag direkte til programkomiteen kan selvsagt gjøre det innen fristen 1. desember [email protected]