Nytt styre i AiB

Årsmøtet har valgt nytt partistyre for 2016. Hallgeir Utne Hatlevik blir ny leder.

original_1478639793_2413578

Hatlevik (65) var nestleder i kommunepartiet i 2015 og har fungert som partileder siden oktober 2015. Han har sittet i bystyret for Arbeiderpartiet siden 1991 og er i dag vararepresentant. Hatlevik jobber til daglig med voksenopplæring på Bergen Katedralskole.

- Jeg er glad for den tilliten partiet har vist meg. Dette er en spennende tid for Arbeiderpartiet i Bergen og sammen med resten av organisasjonen vil jeg være med på å gjøre Bergen til en grønnere og mer rettferdig by, sier Hatlevik.

Unge nestledere

Styrets to nestledere blir Heidi Lindebotten (27) og Emil Gadolin (22). Lindebotten jobber til daglig i Opus Bergen AS og skal være politisk nestleder. Hun er vara til bystyret og har tidligere vært politisk rådgiver for helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Gadolin blir partiets organisatoriske nestleder. Han er leder for opplæringsutvalget i fylkestinget og jobber som sekretær for fylkestingsgruppen. Gadolin har tidligere vært nestleder i AUF i Hordaland og jobbet som hovedtillitsvalgt i sjøforsvaret.

- Den nye partiledelsen er en god sammensetning av engasjerte folk som brenner for Arbeiderpartiets prosjekt. Jeg ser frem til det neste året, sier leder av valgkomiteen, Roger Valhammer.

Andre styremedlemmer:

May Britt Tabak - Kasserer

Rasmus Haugen Sandvik - Studieleder

Kari Bernardini - Kvinnekontakt 

Atle Rasmussen - Styremedlem

Karl Johan Kirkebø - Styremedlem

Line Berggren Jacobsen - Styremedlem

Natacha Vallebona - 1. vara

Stein Ove Lien - 2. vara