Programkomiteen har startet sitt arbeid med nytt program for AiB

Vi har nå startet arbeidet med vårt nye kommunevalgprogram. Vi vil at Bergen skal være en rettferdig by, der alle skal ha like muligheter.

Bilde av alle som er valgt til å sitte i komiteen

Bak fra venstre, Anne Charlotte Valaker Bruheim (Fana Ap) , Liv Vigdis Løvvik (Fyllingsdalen ap), Ruth Grung (Universitetslaget), Linn Kristin Pilskog (Fagbevegelsens partilag), Roger Valhammer (Bergen Arbeidersamfunn), Eva Synnøve Hagawick Steigen (Laksevåg ap), Foran fra venstre Abdullahi Elmi Ibrahim (Årstad ap), Arne Jæger (Fagbevegelsens partilag) og Geir Steinar Dale (Arna Ap)

Programkomiteen ble valgt på årsmøtet i AiB. Komiteens ansvar er å lage forslag til program for det neste kommunevalgperioden. Det er årsmøtet i AiB som endelig vedtar programmet. 

Onsdag 18. april var oppstart for programkomiteen i Arbeiderpartiet i Bergen. Komiteens leder, Roger Valhammer sier at de gleder seg til arbeidet, og ser virkelig frem til intensiv jobbing med det nye programmet. 

Komiteen planlegger å involvere alle partilagene i Bergen, det planlegges flere møter i bydelene. Komiteen vil også å invitere ulike lag og organisasjoner i Bergen til samrådsmøter på viktige tema. 

Arbeiderpartiet i Bergen sitt forrige valgprogram traff bergenserne, dette skal vi gjenskape. Vi skal være tydelige positive Bergenspatrioter, folk skal kjenne seg igjen i vår politikk, sier Roger Valhammer. 

Han oppfordrer videre alle som har gode ideer og forslag til å sende inn dette til Arbeiderpartiet - bruk nettadressen nedenfor, husk å skrive kommunenavnet først.  

dittforslag

Vil du være med i programarbeidet?