Arbeiderpartiets nye bystyregruppe på vei inn til konstituerende møte.

Nytt bystyre i Bergen: Her er Arbeiderpartiets representanter

Vårt nye lag er på plass - ta kontakt om små og store saker!

25. oktober ble Bergen bystyre konstituert for perioden 2023 - 2027. Arbeiderpartiets representanter og vararepresentanter er fordelt på alle utvalg. Vi vil gjerne høre fra deg!

Her er en full oversikt: 

Utvalg for barnehage, skole og idrett

 • Fraksjonsleder: Linn Kristin Engø (Even Sørland stedsfortreder) - utvalgsleder
 • Johanna Fond
 • Eduardo «Doddo» Andersen
 • Jan-Rune Bang Hansen
 • 1.vara Sandrino Birkeland
 • 2.vara Joril Christensen
 • 3.vara Gaute Baarøy
 • 4.vara Henry Johan Berg
 • 5.vara Margunn Rognås
 • 6.vara Øyvind Gill

 • Utvalg for miljø og byutvikling
 • Fraksjonsleder: Geir Steinar Dale - AU-medlem
 • Reidar Staalesen
 • Kathrine Dahle
 • 1.vara Sebastian Hauan Stenberg
 • 2.vara Helena Haldorsen
 • 3.vara Guri Lindblad
 • 4.vara Heidi Sund
 • 5.vara Ruth Sølvi Brudvik

 • Utvalg for helse og sosial
 • Fraksjonsleder: Fauzia Hussain-Wiik
 • Linn Kathrin Pilskog
 • Even Sørland
 • 1.vara Jeron Joseph
 • 2.vara Solveig Irene Skjerve
 • 3.vara Solveig Grepperud
 • 4.vara Ronja Breisnes
 • 5.vara Ole Jacob Broch
 • 6.vara Knut-Andreas Berg

Utvalg for finans, kultur og næring

 • Fraksjonsleder: Rune Bakervik - utvalgsleder
 • Richard Storevik
 • Amina Amin
 • 1.vara Eva Synnøve H. Steigen
 • 2.vara Vigdis Ravnøy
 • 3.vara Emilianus Steek
 • 4.vara Geir Mujic Elgsaas
 • 5.vara Einar Salbu

Kontrollutvalget

 • Fraksjonsleder: Line Berggreen Jacobsen
 • Henrik Jorem

Klagenemnden

 • Guri Lindblad - leder