Bilde av Hadia Tajik

Nyhetsbrev fra Arbeiderpartiet i Bergen for november

Arbeiderpartiets alternative budsjett:

12. november la Arbeiderpartiet frem alternativt budsjett med fokus på at vanlige folk skal få det bedre. Partileder Jonas Gahr Støre sa under fremleggelsen av budsjettet «Det er slutt på pengegaver til de som har mest fra før. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur. Når nærmere 200 000 nå er arbeidsledige, forskjellene øker og klimaproblemet henger over oss, legger vi fram et budsjett for å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp».

Hele det alternative budsjettet og Arbeiderpartiets prioriteringer finner du her!

Byrådet:

Byrådet har jobbet intensivt med håndtering av koronapandemien de siste ukene. Bergen var i høst først ute av de store byene med nye smitteutbrudd og vi står nå i koronabølge to. Økende smittetall har ført til at Byrådet har sett seg nødt til å innføre strenge lokale regler som begrenser bergensernes mobilitet. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi anser det som nødvendig for å ivareta liv og helse. For byrådet har det vært viktig å skjerme barn og unge sånn at de får en så normal hverdag som mulig, både når det gjelder skolegang og fritidsaktiviteter. De strenge tiltakene som nå er innført har hatt god effekt tidligere, og vi håper at tiltakene igjen vil føre til at smittespredningen går ned, og at vi kan feire en så «pandeminormal» jul som mulig.

Vi vet at det er flere som føler på ensomheten nå. Derfor åpnet Bergen kommune i går en ny telefontjeneste: hjelpetelefonen psykisk helse. Den skal være åpen fra 8-20, 7 dager i uken.

Oversikt over lokale tiltak finner du her! Spørsmål og svar knyttet til lokale tiltak finner du her! 

Av andre aktuelle saker er det nylig publisert en oppsummering av skissefasen for bybanens trase til Åsane.Oppsummering og video finner dere her! 

Byrådet vil også denne uken legge ut kommunedelplan med konsekvensutredning, Arna og Åsane, E16/E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset (Ringveg øst) på offentlig ettersyn. Følg med på kommunens hjemmeside for oppdatering på denne saken.   

Bystyret:

Høsten er kanskje den viktigste tiden i bystyrets årshjul, da det er i disse dager det arbeides for fullt med å sikre en avtale om bybudsjett 2021 på bystyresiden. Den parlamentariske situasjonen i bystyret medfører at vi trenger minst to andre partier (i tillegg til byrådspartiene) med på laget for å sikre et godt og forsvarlig budsjett for byen vår neste år. Vår dyktige forhandlingsdelegasjon bestående av ordfører Marte Mjøs Persen og varaordfører og gruppeleder Rune Bakervik er i full gang med dette arbeidet.

Julen i år kommer dessverre til å bli ekstra tøff for mange i byen vår. Derfor ble vi i forrige uke enig med våre budsjettpartnere for inneværende år om endringer. I denne avtalen ligger det en ekstra engangsutbetaling til byens sosialhjelpsmottakere på 1250 kr pr. voksen og 750 kr pr. barn. Dette mener vi er en svært god og riktig prioritering!

Bystyret har møte på tirsdag den 17.11 og i tillegg til saken om endringer i gjeldende budsjett er blant annet følgende viktige saker til behandling:

- Fjeld-utvalget - Barnevernrapport - oppfølging- Statusrapport Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold- Løypemelding angående Fyllingsdalen Kulturhus- Sykkelstrategi for Bergen 2018-2030 og Gåstrategi for Bergen 2020 - 2030

Stortinget:

Energi:

Vindkraftmeldingen er til behandling og Ap har sikret flertall for at kommunene skal få reel innflytelse ved at plan- og bygningsloven skal legges til grunn for arealavklaringen og kommunene skal få en del av verdiskapingen.

Forsvar:

Det forhandles nå om nytt forsvarsbudsjettet og våre representanter jobber hardt for å sikre gjennomslag for de sakene som er viktig for miljøene i Bergen. Dette gjelder blant annet en styrket bemanningssituasjon og å avprivatisering av renholdet.

Kultur:

Våre stortingsrepresentanter har jobbet tett sammen med våre folk på fylkestinget for å sikre gjennomslag for økt tilskudd til Fyllingsdalen teater og KODE (til oppussing av Ole Bull sitt hjem på Lysøen).

Juletre til Newcastle:

Denne uken var ordfører Marte Mjøs Persen med på huggingen av årlige juletre til Newcastle. Bergen har gitt byen juletre i gave som takk for britenes innsats og bistand under 2. verdenskrig. Vanligvis ville ordføreren reist over til Newcastle sammen med treet, men på grunn av koronasituasjonen er ikke det mulig i år. Newcastle er blitt hardt rammet av pandemien, med høye smittetall og enda flere restriksjoner enn oss. Vi håper likevel treet kan være med på å skape god julestemning.

Lurer du på noe knyttet til de overnevnte sakene? Ta kontakt med [email protected] så svarer vi deg, eller sender deg videre til rette vedkommende.

Ordfører Marte Mjøs Persen er med på å hugge det årlige juletreet til Newcastle

Juletreet er hugget like ved Ulven leir i Bjørnafjorden kommune