Bilde av Bergen julemarked

Nyhetsbrev for desember

Bybudsjett, stortingsvedtak og norske interesser

Nyhetsbrev fra Arbeiderpartiet i Bergen

Året nærmer seg slutten, og for de fleste har dette vært ett veldig spesielt år. Pandemien har endret hverdagen for mange av oss. Noen har fått en arbeidsdag mye mer hektisk enn vanlig, slik som dere som jobber i helsevesenet. Andre merker kraftige innstramminger slik som dere som jobber med undervisning, service- eller transport, atter andre har måttet holde seg hjemme på hjemmekontor i store perioder. Felles er at året 2020 ikke har vært slik vi er vant med. Vi har måttet endret vaner, vært mindre sammen og lært oss nye måter å kommunisere på. Vi i Arbeiderpartiet i Bergen vil først og fremst takke alle dere som står i førstelinjen, uten dere, kunne situasjonen i vår by sett mye mørkere ut. Vi vil også takke byråd og bystyret for aktivt å jobbe sammen med byens befolkning for å forhindre spredning av viruset samfunnet. 

Våren 2021

Det er valgår i 2021, og valgkampen er allerede i gang! 

Noen viktige datoer i vår:13. februar: Årsmøte for Arbeiderpartiet i Bergen. Frist 30. januar13. mars: Årsmøte for Vestland Arbeidarparti. Frist 15. februar15.-17. april: Arbeiderpartiets 68. ordinære landsmøte

I tillegg skal alle partilagene i Bergen ha årsmøte i løpet av januar. Ta kontakt med ditt partilag eller på [email protected] for dato og frister for ditt partilag. 

Skolering av valgkampmedarbeider vil bli igangsatt i løpet av første kvartal. Ønsker du å delta i noen av arbeidsgruppene i valgkampen, meld deg på her Link til påmeldingsskjema.

Byråd og bystyret!

Årets siste bystyremøte gikk av stabelen onsdag 16.desember. Her ble årets viktigste sak behandlet, nemlig bybudsjettet for neste år, samt økonomiplan for de fire kommende årene. Den 8. desember landet vi en budsjettavtale med SV og SP. Dette sikrer et budsjett for 2021 som trekker byen vår i en mer rettferdig og grønnere retning! 

Med det spesielle bakteppet vi har med Korona-pandemien er vi svært glade for at dette budsjettet gir en ekstra håndsrekning til flere personer og grupper i byen vår som trenger det mer enn noen gang. I tillegg er det også et budsjett som gir håp om at vi går inn i et litt lysere år enn det vi snart har lagt bak oss. For eksempel vil bevilgningen til World Cup Triatlon være et viktig steg på veien til at vi igjen skal kunne få se idrettsglede og folkefest i Bergen i form av et internasjonalt toppidrettsarrangement. I tillegg håper vi på at vi kan få se konserter og arrangementer som Bergenfest og Festspill i sine mer velkjente former igjen! Bergen med folkeliv, det er byen vår slik vi kjenner den og elsker den!

Under følger noen av de viktigste prioriteringene i budsjettavtalen vår:- Økte sosialhjelpssatser (20 mill.)- Ansettelse av kommunale fastleger for å avhjelpe fastlegekrisen (6,4 mill.)- Økt bemanning på sykehjemmene (7 mill.)- Heltidskultur – flere stillinger i kommunens eget bemanningssenter (2 mill.)- Beholde åpningstindene ved MO Gyldenpris og Nesttun (5,1 mill.)- Opprettholde dagens nivå for Senter for migrasjonshelse (SEMI) (3 mill. + 2,4 mill. engangsbeløp)- Åpne Barnehager – bemanningstilskudd (1 mill.)- Flere barne- og ungdomsarbeidere i bergensskolen (1, 5 mill.)- Tilskudd til LIM-prosjektet på Årstad (1 mill.)- Tilskudd til World Cup Triatlon (2,5 mill.)

Lenke til budsjettvedtak i bystyret

Stortinget

På Stortinget har det vært en hektisk innspurt før jul hvor vi har debattert og vedtatt budsjetter for alle departementene, kommuneøkonomien neste år og ikke minst tiltak for folk og bedrifter som sliter under koronapandemien. 

For Arbeiderpartiet på Stortinget har det vært viktig å få frem at krisen vi står oppe i rammer sosialt skjevt og vil øke forskjellene mellom folk i Norge. Børsen er tilbake der den slapp før krisen, og de med store formuer har i tillegg fått store skattekutt i gave fra Høyre både i juni og desember. På den andre siden har man de hotellansatte som ble permittert i mars, og på ny under andre smittebølge i høst. På toppen av det hele skal de ikke få feriepenger neste år, fordi Høyre synes det er «koko» å gi feriepenger til arbeidsledige. 

I Stortinget har vi også fremmet forslag om en tiltakspakke for bedrifter som taper omsetning på lokale smittevernrestriksjoner, som vi har hatt i Bergen. Utelivs- og serveringsbransjen er ikke bare viktige arbeidsplasser – den er også avgjørende for at byene skal være gode å bo i og reise til. Regjeringens krisepakker treffer ikke denne bransjen, og mange arbeidsplasser står i fare når vårt forslag ikke fikk flertall. 

I budsjettet er vi med på flertallet som sikrer at arbeidet med nytt Griegakademi i tilknytning til Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendal. Fikk enstemmig støtte til merknad om det gode arbeidet til Raftostiftelsen. I tillegg vil Samferdselsministeren følge opp Arbeiderpartiet sitt forslag om fellesstandarder for ladeinfrastruktur i havnene og på fartøy, som vil gi konkurransefortrinn til sjøtransport og Bergen havn.

Arbeiderpartiet har tidligere i år bed regjeringen komme med en oppdatert på hva «norske interesser» i utenrikspolitikken er. Dette har ført til at stortinget neste uke vedtar enstemmig at norske interesser å kjempe for demokrati, ytringsfrihet og klima og en regelbasert multinasjonal verdensorden. Det er en viktig seier, ettersom stadig flere, også på vårt eget kontinent, snakker ned internasjonalt engasjement og samarbeid.

God jul og godt nytt år!Leder Arbeiderpartiet i BergenGeir Dale