Bilde av Henrik

Ny leder i Arbeiderpartiet i Bergen

Geir Steinar Dale trer tilbake som leder i Arbeiderpartiet i Bergen. Politisk nestleder, Henrik Jorem overtar lederklubben.

Geir Steinar Dale ble valgt som gruppeleder i bystyregruppen. Det er kutyme i AiB at en og samme person ikke skal ha disse to vervene. Dette betyr at han han ønsker å tre tilbake som leder av AiB. På styremøtet ble Henrik Jorem valgt til leder. Han har vært politisk nestleder frem til nå. 

Link til siden til Henrik Jorem