Ny kurs i 2016

16. desember blir byrådets budsjett for neste år vedtatt i bystyret. Les gruppeleder Rune Bakervik sitt hovedinnlegg i budsjettdebatten!

original_1478639884_37556

14. september gikk bergenserne til valg, med det resultat at de gav H-frp-byrådet avskjed. Bergenserne var klar på at 12 år med borgerlig styre var mer enn nok. Rot, kaos, beslutningsvegring, omkamper og manglende handlekraft fikk bergenserne til å se seg om etter en ny ledelse. Og ordfører, det har de fått.

Det nye byrådet har tatt over i en vanskelig tid der økt arbeidsledighet, usikker skatteinngang og ekstraordinære utfordringer preger oss. Og når vi i tillegg har en regjering som ikke alltid ser kommunens vei, sier det seg selv at det blir tøft fremover. Vi vet også at den økonomiske situasjonen til Bergen kommune ikke er god. Vi har høy gjeld, desto mindre handlingsrom, store etterslepp på vedlikehold og pensjon, samt bunnskrapte fond og reserver. Derfor er vi avhengig av et byråd som er styringsdyktig og vet å prioritere.

Byrådsplattformen bygger på tre hovedpilarer; trygg økonomistyring, en rettferdig og inkluderende by, og en ambisjon om å bli Norges grønneste storby. Dette forplikter. Og det er jo gledelig at også Oslo har store ambisjoner for klima og miljø, for en klimakamp de to byene imellom tjener vi alle på.

Både med tanke på den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i, og med utgangspunkt i et kuttbudsjett, så har byrådet levert.

For det første, og trolig det aller viktigste – på god og trygg økonomistyring. Skal vi klare å levere gode barnehager, skoler og eldreomsorg til dagens bergensere, og ikke minst med tanke på den befolkningsveksten vi vet kommer, må vi skaffe oss økonomisk handlingsrom. Da kan ikke kommunens midler være bundet opp i låneavdrag. Vi må også ha penger på bok dersom ekstraordinære situasjoner skulle oppstå. Derfor er det svært gledelig at dagens byråd ikke faller for fristelsen til å love skattekutt, men heller legger opp til et solid positivt driftsresultat, samtidig som man forkorter nedbetalingstiden for lån. Sistnevnte hadde også forrige byråd lagt opp til, noe som var et klokt grep.

Så til det som er meste gledelig, både for oss, og ikke minst bergenserne – reverseringen av de usosiale kuttene fra forrige byråd. Det å legge opp til så massive kutt som våre forgjengere gjorde, svarer ikke på de utfordringer bergenserne har.

Å kutte i forebyggende arbeid, vil bare gi kommunen utgifter på sikt. Derfor var det å få snudd kuttene til utekontakten, styrket barnevernet, styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, samt la vær å knabbe/ta klestillegget fra sosialhjelpsmottakere - for å nevne noe - nødvendige grep for å gjøre Bergen til en by med like muligheter for alle.

Så litt om tjenester til eldre. Jeg tror nå alle har fått med seg at flertallet med h og frp i spissen i forrige bystyreperiode foreslo å kutte i normtidene for hjemmetjenester. Dette var vi i Ap skeptisk til, og det er vi ennå. Derfor fremmer vi også en merknad som helt klart slår fast at alle brukere skal få en individuell vurdering av sitt behov, slik at den faglige forsvarligheten opprettholdes. I tillegg skal endringene av normtidene evalueres etter ett år.

Uten kultur, intet å forsvare var det en klok politiker som sa. Og ordfører dette utsagnet viser også den posisjon som vårt byråd mener skal være ambisjonen for kulturbyen Bergen. Derfor var det avgjørende å få rettet opp i de kuttene som det bergenske kulturliv fikk som takk for innsatsen fra det forrige byrådet. Skal Bergen fremdeles kalle seg en kulturby, kan vi ikke kutte. Det er derfor en god start at man allerede nå har klart å reversere kuttene som H og frp la opp til. Så må målet videre være at vi i samarbeid med alle gode kulturkrefter i Bergen, befester og utvikler vår posisjon som landets fremste og mest spennende kulturby.

Så er det slik ordfører, at etter at tilleggsinnstillingen fra byrådet ble lagt frem, har komiteene gjennomført deputasjoner med konstruktive innspill. Det har derfor vært nødvendig at de tre byrådspartiene på bystyresiden har foreslått noen få endringer.

Vi synes blant annet at det er viktig å vise støtte til leieboerforeningens arbeid, få på plass midler til UngJobb, ytterligere klimasatsing, og ikke minst styrke frivilligheten ennå mer. I merknads form peker vi også på forenkling av byråkratiske prosesser, oppstart av arbeid med lokaldemokrati, jobbe seriøst mot sosial dumping, samt se på muligheten av å få realisert et brannmuseum – 100 år etter Bergensbrannen i 1916 – for å nevne noe.

Helt til slutt, ordfører, byrådsplattformen inneholder god og riktig politikk for Bergen i de kommende årene. Allerede ved dette budsjettet har man fått gjort en del viktige prioriteringer og vist en retning. Men vi må alle ha forståelse for at ikke alt lar seg gjennomføre ved første korsvei. Skulle vi gjort det, hadde det gått ut over den økonomiske ansvarligheten – som jo er det som på sikt vil sette oss i stand til å gjennomføre det vi har satt oss fore.

Og med det er tilleggsforslagene fra A, KrF og V fremmet.

Fremført i Bergen bystyre 16.12.15