Nominasjonsprosess

Oversikt over hvem som ønsker gjenvalg.

Nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet i Bergen har startet arbeidet med nominasjonen foran kommunevalget i 2019.

Representantskapet til Arbeiderpartiet i Bergen vedtok 28.05.2018 nominasjonsprosess til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Vedlagt er tidsplanen til hele nominasjonsprosessen.

Frist for representantene på fylkestinglista om de ønsker gjenvalg er 29. juni. Oversikten finner du her.

Frist for representantene på bystyrelista om de ønsker gjenvalg er 15. august. Oversikten er vedlagt.

Svarfrist for å sende inn forslag fra lagene på kandidater til fylkestingsvalget er 1. september. Frist for å sende inn forslag fra lagene på kandidater til kommunevalget er 14. oktober.