Nominasjonsprosess AiB - til valget 2023

Representantskapsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen vedtok nominasjonsprosessen i møte 21.03.2022. Se vedlegg under. I vedlegget står også prosessen til Vestland fylkesparti.