Nominasjonskomiteens innstilling 1 til 20

Listen som foreslås er enstemmig

Resten av listen legges ut 17. oktober. Resten av listen er alfabetisk.