Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt første forslag til bystyreliste.

Pressemelding

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt første forslag til bystyreliste. 

-Jeg er fornøyd med laget nominasjonskomiteen nå har satt sammen. Listen vår består av 73 navn som alle er klare for å gjøre en innsats for Bergen og Arbeiderpartiet. Vårt mål er å bli største parti i Bergen. Vi vil fortsette å styre byen vår i en miljøvennlig og rettferdig retning sammen med gode samarbeidspartnere. Det er jeg overbevist om at dette laget vil, sier leder av komiteen Hallgeir U. Hatlevik.  -Nominasjonskomiteens innstilling er en anbefaling som lagene skal ta stilling til. Vi er enige om at Marte Mjøs Persen og Roger Valhammer skal bekle de to første plassene. Vi er og glade for at de har sagt seg villig til å lede laget vårt. Når nominasjonskomiteen likevel er delt, handler det om at vi ikke klarte å bli enige om hvem som skal bli anbefalt som ordførerkandidat og hvem som skal bli anbefalt som byrådslederkandidat. Nå vil vi oppfordre lagene i Arbeiderpartiet i Bergen til å ta stilling til våre anbefalinger, før nominasjonskomiteen kommer med den endelige innstilling 28. januar, sier leder av komiteen Hallgeir U. Hatlevik

Nominasjonskomiteens flertall bestående av Hallgeir U. Hatlevik, Marit Austnes, Mads Kleven, Gro Berge, May Britt Tabak og Odd Inge Matre foreslår Marte Mjøs Persen som byrådslederkandidat og nr. 1 på listen, og Roger Valhammer som ordførerkandidat og nr. 2 på listen.  

Nominasjonskomiteens mindretall bestående av Eigil Knutsen, Beate Tvedt Johannessen og Andreas Jansen foreslår Roger Valhammer som byrådslederkandidat og nr. 1 på listen, og Marte Mjøs Persen som ordførerkandidat og nr. 2 på listen.  

Toppkandidatene har stilt seg til disposisjon for Arbeiderpartiet:

-Jeg har vært en ordfører for alle i Bergen, og er glad for den tilliten som er vist meg når et klart flertall innstiller meg som byrådslederkandidat. Jeg ønsker å utvikle byen vår videre slik at barn, ungdom og arbeidstakere får fortsette å leve gode liv i Bergen, det er jeg sterkt motivert for sier, Marte Mjøs Persen i en kommentar.

-Jeg jobber hver eneste dag for at Bergen skal bli en bedre by å bo i for alle, særlig de som har minst i fra før. Jeg opplever at jeg har stor støtte som byrådslederkandidat og ser frem til å stå på for Arbeiderpartiet og Bergen, sier Roger Valhammer.

Det er viktig at demokratiske partier tåler konkurranse om topplassene, og at det er en styrke for Arbeiderpartiet å ha flere som er både villige og kompetente til å stå på topp, konstaterer Hallgeir U. Hatlevik.  

Nominasjonskomitéen ber alle partiavdelingene om å arrangere medlemsmøter og sende tilbake sine innspill til komiteen innen fristen 15. januar 2019.

For kommentarer til listen, ta kontakt med leder Hallgeir U. Hatlevik (917 64 708)

Eigil Knutsen (958 02 477) er tilgjengelig for kommentarer til mindretallets innstilling.

Marte Mjøs Persen og Roger Valhammer
Marte Mjøs Persen
Roger Valhammer