Nok rot og kaos

Gruppeleder Rune Bakervik og komiteleder Geir Steinar Dale skriver om bybanesaken i BT.

original_1478639870_942499

Høyre vil ha omkamp om bybanen i 2019. Det er den beste måten å sørge for fortsatt handlingslammelse i bergenspolitikken.

Det er aldri lett å gi seg i en viktig sak. Det var vanskelig både for oss personlig og som medlemmer av Arbeiderpartiet å innse at vi ikke fikk viljen vår om bybanetraseen til Åsane i byrådsforhandlingene. Men vi fikk en ny retning for byen og et styringsdyktig flertallsbyråd som kunne avslutte kaoset i bergenspolitikken en gang for alle.

En gang i tiden hadde Høyre rykte på seg for å være et ansvarlig parti. Det er det tydeligvis slutt på nå. Først ville Høyre ha bybane langs Bryggen, så ville de ha tunnel ved Kjøttbasaren, deretter sa de seg villig til å forhandle om traseen med Venstre etter valget, og nå har de funnet på en ny tunnel som skal gå under hele sentrum. Strategien er tydeligvis å lansere et nytt og vanskelig gjennomførbart alternativ hver gang de ikke klarer å bli enig med seg selv.

Foruten å legge frem et alternativ som ikke er utredet i sin helhet, og som helt åpenbart vil være kostnadsdrivende, vil dette også gi en vesentlig dårligere kollektivdekning i sentrum. Alt i alt er dette således en gavepakke til bybanemotstanderne i Frp.

I beste fall kan Høyres siste stunt forsinke utbyggingen til Åsane betydelig. I verste fall kan det føre til at bybanelinjen ikke blir bygget i hele tatt. En ny linje tar lang tid å planlegge og arbeidet med å finne løsninger som tar godt vare på verdensarven er allerede i gang. Det er underlig at Høyre, som vanligvis klager over at alt går for sakte i Bergen, nå er villige til å grave opp igjen eventuelle bybanespor etter neste valg.

I flere år forsøkte Arbeiderpartiet å få med Høyre på en avtale i bystyret om bybane i tunnel. På et tidspunkt ble en slik avtale underskrevet, men deretter revet i stykker av samme parti. Da Martin Smith-Sivertsen var byrådsleder i 2014-2015 hadde han alle muligheter til å inngå en avtale med Ap om bybanen, men gjorde det ikke. Da tar det seg dårlig ut å nå spille ridder i skinnende rustning.

Bergen kommune har mange utfordringer og uløste oppgaver. Økonomien er dårlig og arbeidsledigheten stiger. Byens befolkning blir stadig eldre og sosial ulikhet er et økende problem i mange bydeler. Det er på tide å sørge for ro i bybanesaken, slik at bystyret og den politiske ledelsen endelig kan konsentrere seg om å løse andre viktige utfordringer i byen vår. Bergen fortjener bedre enn at bybanesirkuset får pågå i fire år til.

Innlegget stod først på trykk i Bergens Tidende