Bilde av leder i Arbeiderpartiet i Bergen. Bildet er tatt av Bygdanytt

Motdemontrasjon avlyst 22. august 2020

Ord betyr noe.

Alle politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner har et ansvar for hvordan vi snakker om hverandre i det offentlige ordskiftet. Hatefulle ord og uttrykk skaper barrierer og frykt, mens dialog og inkludering skaper samhold og trygghet.Arbeiderpartiet i Bergen gir sin fulle støtte til LO sin planlagte motdemonstrasjon mot SIAN. 

Vi mener det er uakseptabelt at denne ikke lot seg gjennomføre som planlagt, sier Geir Steinar Dale, leder i Arbeiderpartiet i Bergen. Les hele uttalen under.