Jonas Gahr Støre kommer til årsmøtet

Lørdag 6. februar avholder AiB årsmøte for 2016. Velkommen til politisk verksted!

original_1478639835_9724288

På førstkommende lørdag samles partiet i Bergen til årsmøte. Fungerende Kommunepartileder i Bergen, Hallgeir Utne Hatlevik er meget glad for at Jonas kommer til Bergen. Dette blir et spennende møte sier Hallgeir, det er første gang på 12 år vi sitter i posisjon igjen i Bergen, og nå har vi muligheten til å endre politikken i Bergen.

Vi skal bruke dette årsmøtet konstruktivt til å diskutere politikk og hvordan vi skal ta Bergen videre. Av politiske saker som er fremmet på årsmøtet, er det spesielt arbeidsliv og arbeids til alle, som opptar Hallgeir. Vestlandet opplever en tøff tid, 22 000 arbeidsplasser er blitt borte i løpet av kort tid, dette påvirker mange og sterkt bekymringsfullt. Her må noe gjøres, og det kjapt. Samfunnet har ikke råd til at disse går arbeidsledig. Det er selvsagt ille for den enkelte, men også for samfunnet generelt. Hatlevik trekker frem Arbeiderpartiets slagord «vi må skape før vi kan dele», dette er viktigere enn noen gang. På lang sikt kan dette få betydning for velferdssamfunnet slik vi kjenner det.

Jonas har vært flere ganger på Vestlandet, og besøkt bedrifter og organisasjoner. I høst var han bl.a. på Kværner på Stord, der han møtte fagforeningene og ledelsen. Tilbakemeldingen derfra var entydig om ønske om endringer i permitteringsreleverket. Dette sier Hatlevik har kommet fra mange bedrifter i Bergen også. Jonas har også besøkt Bergen Engine i Bergen. Dette er en bedrift som har sagt opp over 200 stykker. Der har de diskutert muligheten for enda flere oppsigelser, men de tror på at markedet skal opp igjen, og mener derfor at permitteringer er rette løsningen nå. Det er viktig å holde på kompetanse når markedet tar seg opp igjen, sier Hatlevik. Regjeringen snakker mye om gründere og innovasjon. Det er bra med nye bedrifter, og vi støtter tiltak for å hjelpe dem i oppstartsfasen. Likevel skal vi huske på at det er i de store eksisterende arbeidsplassene det meste av innovasjon foregår. Jonas har også besøkt Greenstant og fått presentert deres tanker om fornybar sektorene generelt, og Hydrogensatsing spesielt. Hallgeir er spent på hvilke signaler Jonas vil gi årsmøtet i Bergen, men det er også viktig hva våre medlemmer gir av signaler videre til Jonas.

Link til årsmøtesakene som skal behandles.