Innstilling fra Innstillingsutvalget i AiB

Listen består av en god blanding av kompetanse, erfaring og fornying. Leder av komiteen, Hallgeir Utne Hatlevik er fornøyd med listen, og mener denne listen representerer godt bredden i partiet. Det har vært viktig å høre partiorganisasjonen, alle lag i Bergen har gitt innspill på kandidater. Listen er enstemmig fra komiteen.

original_1478638614_9844394

1. Jette Christensen, Stortingsrepresentant, Bergen 33 år, Sosialdemokratisk forum

2. Eigil Knutsen, Rådgiver, Bergen 27 år, Bergenhus Arbeiderparti

3. Ruth Grung, Storingsrepresentant, 57 år, Arbeiderpartiets Universitetslag

4. Øystein Hassel, student, 23 år, Fana Arbeiderparti

5. Lubna Jaffery, Kommunikasjonssjef 37 år, Arbeiderpartiets Universitetslag

6. Roger Valhammer, rådgiver 32 år, Bergen Arbeidersamfunn

7. Kine Bratli Dale, regionssekretær, 31 år Arna Arbeiderparti

8. Kjell Gitton Håland, pensjonist, 67 år, Fana Arbeiderparti

9. Lillian Vangberg, seksjonssjef 58 år, Åsane Arbeiderparti

10. Endre Tvinnereim, forsker 44 år, Arbeiderpartiets Universitetslag

11. Sonja Dyrkorn HR direktør, 44 år, Laksevåg Arbeiderparti

Listen legges frem for representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen torsdag. 15. september.

Hallgeir Utne Hatlevik

Leder av Innstillingsutvalget

917 64 708