Godt politisk håndverk stoppet NorthConnect

Tilgang på kraft til stabile, forutsigbare og lave priser er helt avgjørende for forsyningssikkerheten, industriutvikling, forbrukere og for lavutslippssamfunnet. Kraftutveksling med utlandet har så langt tjent oss godt i form av tilgang på kraft og gitt lavere strømpriser.

Bilde av stortingspolitiker, Ruth Grung

Arbeiderpartiet er tydelig på at vi kun vil investere i nye kabler dersom de gir konkurransefortrinn til egen industri og lav strømpris til forbrukerne. Vi er imot NorthConnect, både fordi den vil øke strømprisen og skulle bygges og driftes av andre enn Statnett. Gjennom godt politisk håndverk har vi lykkes med både å stoppe konsesjonen til NorthConnect og ikke minst å endre energiloven.  Slik sikrer vi at fellesskapet gjennom Statnett skal eie og drifte alle utenlandskabler.

Arbeiderpartiet har hele tiden vært imot at private skal bygge og drifte utenlandskabler, da industriutvikling og lav strømpris for forbrukere og industri ikke er deres hovedfokus. Det at staten skal eie og drifte utenlandskablene er derfor et selvstendig viktig moment for oss i Arbeiderpartiet og også for de fleste i LO.

Dessverre registrerer vi at Sp, SV, Rødt og Frp er mer opptatt av symbolpolitikk enn de konkrete resultatene. Faktum er at det ikke vil bli bygget noen nye kabler før vi har sett effekten av de to som er under bygging, og staten skal bygge og drifte alle utenlandskabler. Det var en viktig seier for Arbeiderpartiet å få slått dette tydelig fast.

Vi merker oss også at Senterpartiet og Frp stemte mot å endre energiloven, og at de fortsatt mener det skal være fritt frem for private å eksportere norsk kraft i fremtiden. At Frp mener dette, er ingen overraskelse. Men at Senterpartiet slår seg med på denne ferden, er ganske oppsiktsvekkende.

Det investeres mye i vind- og solkraft i resten av Europa, mens vi er det eneste landet med høy andel regulerbar kraft. Vi kan derfor ikke utelukke at det en gang i fremtiden kan være fornuftig å bygge flere kabler dersom det vil sikre ren og rimelig strøm til norske forbrukere og bedrifter. 

Ruth Grung, Stortingsrepresentant Ap og medlem av Energi- og miljøkomiteen