Forsvarspolitisk uttalelse - vedtatt av representantskapet i AiB 31. mai

På møtet i representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen ble følgende uttale vedtatt