Forslag til kommunevalgsprogram 2023 - 2027

Vedlagt finner du forslag til valgprogram for 2023-27. Gjennom forslag fra partilagene og gjennom dialog med en lang, lang rekke enkeltpersoner, organisasjoner, lag og bedrifter har vi utarbeidet et forslag som partiet nå skal behandle.

Vårt overordnede mål er at Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by, hvor alle er velkomne. Byen vår skal være et godt sted å vokse opp og et trygt sted å bli gammel. Vi vil støtte oppunder den uvurderlige innsatsen frivilligheten, idretten og kulturlivet gjør. De trenger gode, rause rammevilkår for å kunne inkludere enda flere.

Vi foreslår politikk som gjør at Bergen skal bli en mer miljøvennlig og bærekraftigby med ren luft, gode nabolag, fremtidsrettet byutvikling og bedre kollektivtilbud. Jobb til alle er jobb nummer én og derfor foreslår vi en lang rekke tiltak knyttet til en innkjøpspolitikk som fremmer seriøsitet og gode arbeidsvilkår, forutsigbarhet for bedrifter som vil etablere seg i Bergen og tiltak for bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær i kommunens egne tjenester.

Nå ser vi frem til gode diskusjoner i lagene, og til høylytte debatter om vårt forslag. Partiet vil invitere til en digital presentasjon av forslaget til program. Mer informasjon om dette følger. Ellers er det bare å ta kontakt med oss i programkomiteen hvis det skulle være spørsmål eller et ønske om at vi stiller på møter.

Representantskapet har gitt lagene frist til 1. november med å komme med endringsforslag. Endelig valgprogram vedtas av representantskapet 21. november.

Med ønske om gode diskusjoner,Linn Kristin Engø, på vegne av programkomiteen.