forside

Byrådsplattformen er klar!

Arbeiderpartiet, Mdg, Krf og V er enige om en byrådsplattform de neste 4 år!

Bergen - en god by for alle

Byrådets ambisjon er at Bergen skal være en god, rettferdig og inkluderende by, hvor det er godt å bo for alle uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå, livsyn og regligiøs tilhørighet.