Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 - Budsjett 2018

Bergen skal være en grønn, rettferdig og inkluderende by. Vi skal ta vårt ansvar for å nå målene i Paris-avtalen, samtidig som vi skal bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller i byen vår. Byrådet har som mål å få bukt med lokal luftforurensing, skape gode lokalmiljø og ta vare på dem som trenger fellesskapet mest. Da Arbeiderpartiet, KrF og Venstre dannet byråd i Bergen høsten 2015 overtok vi ansvaret for en kommune med sårbar økonomi og betydelige utfordringer. Nå beveger vi oss i riktig retning. Dette synliggjøres i Handlings- og økonomiplan for 2018-2021.

Bilde av byrådet i Bergen