Byen og nærdemokratiet

Representantskapsmøtet i AiB vedtok 01 06 17 en uttale knyttet til lokaldemokratireformen i Bergen kommune.