Budsjettavtale i havn

Arbeiderpartiet og Venstre (byrådspartiene) og Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er enige om en helhetlig avtale om Budsjett for 2023 og Handlings- og økonomiplan for 2023-2026.

Kjære alle sammen, 

Arbeiderpartiet og Venstre (byrådspartiene) og Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er enige om en helhetlig avtale om Budsjett for 2023 og Handlings- og økonomiplan for 2023-2026. Avtalen begrenser seg til budsjettåret 2023. Endringene fra byrådets budsjettforslag ligger i sin helhet i bunnen av denne teksten.

Det viktigste for oss i denne prosessen har vært dette: Å gi flere bergensere muligheten til å leve gode liv i byen vår. Vi er inne i en krevende tid hvor mange merker at pengene ikke strekker til på samme måte som før. Det tar partiene inn over seg, med ekstra støtteordninger for varmepumper, aktivitetskort til flere barn og økt sosialhjelp. 

I tillegg har vi en lang rekke viktige organisasjoner i byen vår som både gjør en uvurderlig innsats for andre og som bidrar til å gi livene våre mening. Mange av disse får mer penger neste år. 

I de tidene vi lever i er det også viktig at byen får et bærekraftig budsjett som ikke fører til usosiale kutt i nær fremtid. 

Den politiske situasjonen i Bergen gjør det fristende å sitte på hver sin haug og rope. Men dette er tiden for samarbeid, ikke for ultimatum. Byen fortjener at politikere klarer å finne sammen om løsninger. 

Byrådet la frem et stramt og rettferdig budsjett, med klare satsinger på idrett og fellesskap, og det å gjøre hverdagen enklere for vanlige bergenserne. Etter forhandlingene er denne retningen forsterket.

For Arbeiderpartiets del har mange saker vært viktige, men noen få mener vi er ekstra viktige i den tiden vi er inne i nå: 

- Vi styrker sosialhjelpen. Det blir 500 kroner ekstra per barn, og vi sikrer at den støtten som kommer fra staten ikke fører til mindre penger fra kommunen. 

 - Vi løfter barnevernet med en kraftpakke på 5 millioner.  

 - Vi styrker de organisasjonene som er tett på de som sliter, som Robin Hood Huset.  

- Vi vet at mange sliter med økte priser, og spesielt på strøm. Derfor gir vi millionsummer i støtte til varmepumper og andre ENØK-tiltak. Både privatpersoner og borettslag får egne søkepotter på dette.  

Noe av det første som ryker når folk sliter økonomisk, det er fritidsaktivitetene til ungene. Derfor gir vi en kjempesum til flere aktivitetskort for barnefamilier, og vi gir også penger til idrettslag slik at de kan dekke medlemskontigenten for dem som ikke får til å betale den nå. Ingen barn skal havne utenfor på grunn av slik.   

Vi lever i spesielt tøffe tider, både ute i verden og her hjemme. Så er det også slik at spesielle tider krever av og til spesielle løsninger. Vi søkte selvfølgelig samarbeid med venstresiden først. 

Vi strakk oss langt, også etter at SV, MDG og Rødt selv valgte å forlate forhandlingene. Også etter de forlot rommet gjorde vi gjentatte forsøk på å få disse partiene tilbake til forhandlingsbordet - vi stilte med 100 millioner i blanke gjennomslag, men de ville ikke inn i rommet og snakke om det en gang. Her opplever vi at det ikke har stått på oss. 

Arbeiderpartiet er et venstresideparti, og et styringsparti. Vi tar alltid ansvar, og jeg tror dere vil finne mye bra Ap-politikk i det fremforhandlede forslaget. 

Beste hilsen

Geir Steinar Dale                             Torgeir Gimse

Gruppeleder                                     Politisk rådgiver