Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen

Årsmøtet arrangeres lørdag 18. februar kl. 0930. Sted er Skandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Dagsorden for årsmøtet i henhold til vedtektene. Etter hvert som årsmøtedokumentene blir klare blir de lagt ut på denne nettsiden.