- Vi trenger en bedre SFO!

Skolen handler både om kunnskap og rettferdighet. Derfor må vi forbedre skolefritidsordningen og gjøre den gratis, sier Linn Katrin Pilskog på landsmøtet.

Fellesskolen spiller en viktig rolle i kampen mot reproduksjon av fattigdom. Bystyrerepresentant Linn Katrin Pilskog er bekymret for at sosiale forskjeller fortsatt går i arv i skolen.

- Er du gutt med foreldre som ikke har fullført videregående utdanning er det 50 % sjanse for at du ikke kommer til å fullføre utdanningen din. Det er tall vi som sosialdemokrater ikke kan leve med, sa Pilskog i sin tale.

Byrådet i Bergen vil vi heve kvaliteten i SFO for å gi plass til det skolen foreløpig ikke har tid til: Fysisk aktivitet, leksehjelp, kulturaktiviteter og den frie leken. Pilskog mener det er viktig at SFO blir både bedre og uten betaling. 

- Det kan ikke være opp til hver enkelt kommune å skulle finansiere en gratis mer helhetlig skole for alle barn. Det må gjøres over statsbudsjettet, sier Pilskog.