- Regjeringen i Oslo forstår ikke alvoret

Kampen mot den stigende arbeidsledigheten var hovedtema da Jonas Gahr Støre gjestet årsmøtet i Bergen.

original_1478639782_8399475

Partileder Jonas Gahr Støre var hovedinnleder på Arbeiderpartiet i Bergen sitt årsmøte lørdag 6. februar. Ledighetssituasjonen på Vestlandet preget både hans budskap og den politiske debatten på møtet.

- Regjeringen i Oslo forstår ikke alvoret, de snakker bare ned ledighetstallene, sier Støre.

Partilederen trakk frem Arbeiderpartiets sysselsettingspakke som er tre milliarder større enn regjeringens. Aps alternative kommunebudsjett ville også gitt 640 millioner kroner mer til Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. 

- Regjeringen kan ikke gjøre rede for hva som skjedde med deres egen pakke, og effektene av den er vanskelig å få øye på, sier Støre. 

Krever nye permitteringsregler

Arbeiderpartiet foreslo allerede i august et bedre permitteringsregelverk, slik at bedriftene kan beholde kompetansen i vanskelige tider. En slik endring ble også foretatt av den rødgrønne regjeringen under finanskrisen. 

- Oppsigelser hindrer omstilling. Regjeringen snakker om å «låse inne» kompetanse – men deres strategi ender jo med at folk blir låst ute, sier Støre.

Ap foreslår å redusere perioden arbeidsgiver må dekke fra 10 til 5 dager og øke perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering fra 30 til 52 uker.

Statsministeren forstår ikke krisen

Partilederen var særlig bekymret for at landets statsminister avdramatiserer arbeidsledighetssituasjonen. 

- Erna registrerer at antall ledige er rekordhøyt, «men i prosent er ledigheten i Norge fortsatt lav», sier hun og mener det ikke er grunn til å rope om krise. Jeg er uenig. Det er krise for tusenvis av nye ledige og for familiene deres, sier Støre.

Les mer om hva vi vil gjøre med arbeidsledigheten: