Temamøte i Seniorutvalget

Vilje til makt: Opposisjonspolitikk under kommunal parlamentarisme

29. nov, kl. 13:00 — 15:30, Kaigaten 4, Infosenteret

Det inviteres med dette til møte i Seniorutvalget til Arbeiderpartiet i Bergen. 

Dato: Onsdag, 29. november 2023

Tid: Kl.13:00 - 15:30

Sted: Kaigaten 4, Infosenteret

Innleder Jan Fridthjof Bernt tar oss gjennom temaet "Vilje til makt: Opposisjonspolitikk under kommunal parlamentarisme".

Mvh styret for Seniorutvalget AiB

Til info: All kommunikasjon fra oss fremover blir via e-post og nettsiden til Arbeiderpartiet i Bergen, grunnet kostnadene rundt utsending av brev.